O.M.O., spol. s r.o., Hlavná č. 65, 040 01 Košice, telefón: +421 0905 496 146, omo@omo.sk